Privacyverklaring


Bij Kindermodeblog.nl respecteren we jouw privacy, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van jou nodig. In deze verklaring kun je terug vinden welke persoonsgegevens wij gebruiken en hoe wij met deze gegevens omgaan. (Opslaan, beschermen en verwerken) Deze privacy verklaring is van toepassing op onze website https://www.kindermodeblog.nl en het nieuwsbrief systeem waarmee wij werken om jou te kunnen voorzien van het laatste kindermode nieuws! Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG- wet).

Persoonsgegevens

Om jou op de hoogte te houden van het laatste kindermode nieuws werken wij naast onze website met MailChimp. Een nieuwsbrief systeem waar wij enkele persoonsgegevens in verwerken. Met het begrip ”persoonsgegevens” wordt informatie bedoeld waarmee jij als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?

We kunnen jouw gegevens op verschillende manieren bewaren. Zoals wanneer je onze website bezoekt, jij je inschrijft op onze nieuwsbrief of een reactie achterlaat op de website / contact met ons opneemt via een contactformulier. Op de website verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres.

Om gebruik te maken van ons contact formulier en/of onze nieuwsbrief hebben wij de volgende gegevens van jou nodig:

  • Je naam
  • Je e-mail adres
  • In sommige gevallen: je telefoonnummer

Nieuwsbrief

Kindermodeblog.nl biedt nieuwsbrieven aan. Zo blijf jij altijd op de hoogte van de leukste kindermode musthaves en het laatste kindermode nieuws! Om zeker te zijn van jouw toestemming maken wij gebruik van het opt-in systeem. Bij iedere nieuwsbrief die je van ons ontvangt wordt een afmeld mogelijkheid opgenomen.

Jouw toestemming

Wanneer je gebruik maakt van een contact formulier op de website of wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief geef je Kindermodeblog.nl toestemming deze gegevens te verwerken en te gebruiken. Wij zullen jouw gegevens alleen voor deze doeleinden gebruiken en deze gegevens niet zonder jouw toestemming voor andere doeleinden verwerken, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Bewaartermijn

Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven.

Met wie delen wij jouw persoonlijke gegevens?

Wij zullen altijd zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke gegevens en deze niet zonder toestemming met derden delen. Wanneer je je inschrijft op onze nieuwsbrief zullen wij jouw gegeven met MailChimp delen. Met deze partij is een verwerkersovereenkomst dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Op onze website kunnen berichten ingesloten (embedded) inhoud of links naar andere websites tonen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacy bescherming van deze inhoud en websites. We adviseren je dan ook altijd om de privacy verklaring van de betreffende website te lezen.

Welke rechten je hebt over je data?

De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten. Je kunt verzoeken om een exportbestand/kopie van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben wijzigen of verwijderen. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen wij geen geen gegevens meer van jou verwerken. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.